Pdks Sistemleri Nedir?

Pdks Sistemleri Nedir?

Kısa ismi PDKS olan Personel Devam ve Denetim Sistemleri, firmaların çalışanlarının işe devamlılığı ve çalışma saatleri ile ilgili süreçleri faal bir halde denetim etmelerini sağlayan elektronik, yazılımsal ve donanımsal otomasyon sistemlerin bütünüdür. PDKS sistemleri çalışan sayısı giderek kalabalıklaşan mektep, hastane, fabrika, konaklama tesisleri üzere şirket ya da kurumlarda, işçinin aktif ve verimli denetim edilmesi gereksiniminden doğmuştur. Bu sistemler sayesinde işgücünün en ekonomik halde randımanlı kullanılması amaçlanmaktadır.

PDKS sistemleri kurulan şirketlerde iş gücü kaybı minimize edilmektedir. İşgicine bağlı olarak sıkıntıların ortadan kalkmasının yanısıra insan günahından kaynaklanan sorunlara açık takip sistemlerinin yarattığı verim düşüklüğü de önlenmiş olur. PDKS denetim sistemleri gerekli donanım ve yazılımların şirketlerin münâsib noktalarına kurulması ile başlar. Okuyucu cihaz, PDKS Yazılımı, Bordro yazılımı formunda modüllerden oluşur. Bu bahiste kullanılan yazılımlar bilgisayar desteklidir ve hiçbir kusura ihtimal vermezler. Kurulan PDKS sistemi ile yazılım arasındaki entegrasyon sağlandıktan sonra denetimi ve takibi yapılacak çalışanların, sistemin tanıma özelliğine nazaran tanımlaması yapılır. Tüm bu süreçlerin sounucunda sistem tasarrufa hazırdır.

PDKS sistemlerinin çalışanların sisteme tanıtılması ile ilgili olarak kullandığı farklı usuller mevcuttur. Bunlar parmak izi tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, ya da el damar haritası tanıma teknikleri olaral özetlenebilir. Her kişide doğuştan farklı olan özelliklerin kullanıldığı bu tanımlama prosedürleri sisteme daha evvel tanımlanmış çalışanın sistemle kusursuz eşleşmesini emeller. Yukarıda sayılan tüm sistemler bu açıdan kusursuz sonuçlar vermektedir. Bunların dışında şifre ya da kartlı sistemler de kullanılmaktadır gelgelelim günümüzde bu tip sistemler suistimale açık hale geldiğinden pek tercih edilmemektedirler. PDKS yazılımları özellikleri itibariyle gereken salahiyet tanımlamaları yapıldığında uzaktan ya da webten erişim sağlanarakta yönetilebilen sistemlerdir. Kolay kullanılabilir data tabanları sayesinde birbirinden karmaşık ve farklı algoritmalara sahip değişkenler tanımlanabilir ve firmanın işçi takibi ile ilgili tüm beklentilerini karşılayabilir. PDKS sistemleri gelişmiş bilişim teknolojilerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Bu sistemler sayesinde gerçek devirli haber yekuna mümkün olduğundan, kuruluşlar rastgele bir vakit kaybı yaşamadan bu olguları aktif bir biçimde kıymetlendirme imkanına sahip olmaktadır. Vakti verimli kullanmanın işletme karlılığını arttıran bir öge olacağı aşikardır. Sistemler sayesinde eski adapta tutulan kayıtlardan kaynaklanan çokça fiyat ödeme ihtimali ortadan kalkmıştır. Dakika şaşmadan yapılan hesaplamalar sayesinde çalışan çalışanın ayın ahir ne kadar vadeyle çalıştığı, mesai yapıp yapmadığı, işe vaktinde gelip gelmediği, ne kadar vadeyle müsaade alıp, tatil yaptığı kesin olarak bilindiğinden, patron ziyade ödeme yapma meselesi yaşamaz.Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının sistematik bir biçimde kayıt altına alınması firmaların üretim süreçlerini dinamik planlamalarına hizmet eden bir ögedir. İşletmelerin pek birden fazla siparişlerini muayyen vadeler içerisinde hazırlayıp müşterilerine devrinde teslim etmek zorundadırlar. Üretimin planlandığı üzere aksaklık yaşanmadan sürmesi işçinin çalışma saatlerinin verimli ve dinamik bir biçimde planlanmasıyla mümkündür.

PDKS sistemlerini uygulayan firmalar bu mevzuda detaylı ve yanlışsız malumata sahip olduklarından bu avantajlarını yarışma gücüne çevirerek bir adım daha öne çıkmaktadırlar. İşletmelerde üretim aşamalarıyla ilgili rastgele bir mesele yaşanmadan erken müdahale edebilme imkanı gelgelelim bu sistemler sayesinde mümkündür. Sistemin sağladığı olgular sayesinde ek mesai saatleri konulabilir yada eksik çalışanlar tamamlanarak eserlerin hengamında teslimi sağlanabilir. PDKS sistemleri sayesinde işletmeler çalışanlarını takip etmekle vazifeli fazladan işçi istihdam etme maliyetlerinden kurtulurlar. Gelişen ve ucuzlayan teknik ekipman ve yazılımlar sayesinde aktif bir PDKS sistemi kurmak son nokta kolaydır.

2021-03-01T11:55:31+03:00